با استفاده از سیستم فکس به عنوان یکی از سرویس‌های زیرساخت حوزه اتوماسیون اداری مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه»، امکان متمرکز سازی فرآیند ارسال و دریافت نمابرهای سازمان فراهم می‌شود.

به این ترتیب با استفاده از امکان ارسال فکس به صورت الکترونیکی، نیاز به نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های نمابر متعدد در بخش‌های مختلف سازمان حذف و هزینه‌های وابسته به آن کاهش می‌یابد. با کمک این سیستم، ارسال نامه به خارج از سازمان بدون استفاده از کاغذ امکان‌پذیر و سوابق نامه‌های ارسال‌شده کنترل و پیگیری شود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
ویژگی‌های سرویس فکس
مزیتتوضیحات
گردش الکترونیکی فکس‌ها
 • گردش کاملاً الکترونیک فکس‌های دریافتی و ارسالی در سازمان
 • امکان ارسال فکس به صورت گروهی
 • امکان ارسال انواع فایل
 • تعیین زمان و اولویت ارسال
 • امکان ارسال مستقیم نامه‌ها توسط نرم‌افزار فکس
پیگیری
 • امکان پیگیری ارسال و یا عدم ارسال فکس
 • امکان اطلاع از دلیل عدم ارسال فکس
 • امکان پیگیری فکس‌های دریافتی سازمان
 • امکان جستجوی فکس‌ها براساس TSID و Caller ID
تسهیل در ارسال مکتوبات
 • امکان ارسال مکتوبات به خارج از سازمان بدون نیاز به تهیه پرینت
 • امکان تعیین زمان‌بندی جهت ارسال خودکار فکس
 • امکان پشتیبانی از خطوط متعدد فکس در نقاط مختلف جغرافیایی
 • امکان اتصال به دیدگاه از خارج از سازمان و ارسال مکتوبات از طریق فکس سازمان
کنترل دسترسی‌ها
 • امکان اعمال دسترسی جهت محدود کردن دسترسی دریافت و ارسال فکس‌های محرمانه
 • امکان مجزا سازی فکس‌های دبیرخانه‌های مختلف

 

اشتراک گذاری :