مقاله ارسالی توسط روزبه بهرامی، رییس واحد راه‌اندازی منابع انسانی شرکت چارگون، به هفتمین کنفرانس توسعه منابع‌ انسانی، در میان ده‌ها اثر، از سوی دبیرخانه این کنفرانس پذیرفته شد.

این مقاله با موضوع «ﻣﻴﺰ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎتی ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ» در دومین روز هفتمین کنفرانس توسعه منابع‌انسانی، در قالب یک کارگاه، به شرکت‌ کنندگان ارائه خواهد شد.
هفتمین کنفرانس توسعه منابع‌انسانی، امسال توسط مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی و با همکاری انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار خواهد شد. مقالات ارائه شده در این کنفرانس، به بررسی مسایل و چالش‌های توسعه منابع‌ انسانی در بنگاه‌های کسب وکار اعم از شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک می‌پردازد و مخاطبان آن را مدیران و محققین حوزه منابع انسانی تشکیل می‌دهند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

روزبه بهرامی در خصوص حضور شرکت چارگون در این کنفرانس گفت: «پذیرش مقاله در دو مرحله انجام شد، در مرحله اول موضوع و محتوی کارگاه ارسال شد و مورد موافقت دبیرخانه کنفرانس قرار گرفت. سپس در جلسه دفاعیه‌ای که با اعضای دبیرخانه برگزار کردیم، موفق شدیم از میان تقریبا ده شرکت (نرم‌افزاری و صنعتی) برای برگزاری کارگاه در این کنفرانس انتخاب شویم.»

هفتمین کنفرانس توسعه منابع‌انسانی، 14 و 15 آبان ماه در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما و موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری :