زیر سیستم دریافت و پرداخت نرم‌افزار حسابداری «دیدگاه»، امکانات مناسبی برای ثبت، کنترل و در نهایت گزارش‌گیری از اطلاعات مربوط به عملیات دریافت و پرداخت فراهم کرده و به این ترتیب اطلاعات لازم برای مدیریت بهینه و کارآمد منابع را در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

این سیستم با استفاده از فرم‌ها و گزارش‌های گوناگون، همه‌ی فرآیندهای دریافت و پرداخت، تنخواه گردان‌ها، تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها را پوشش می‌دهد.

ویژگی‌های ماژول دریافت و پرداخت نرم‌افزار حسابداری مالی
مزیتتوضیحات
مدیریت دریافت و پرداخت
  • تعریف انواع حساب‌های بانکی و دسته چک‌های مربوط به آن
  • امکان مشاهده موجودی بانک هنگام صدور سند و صدور چک
  • مدیریت چک‌های صادره
  • تهیه صورت مغایرت بانکی
  • امکان ذخیره لیست مغایرت‌های بانکی

اشتراک گذاری :