نخستین گردهمایی سالیانه چارگون در سال 1389 با حضور جمعی از نمایندگان سازمان‌های مشتری برگزار شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

نخستین گردهمایی سالیانه چارگون که با حضور نمایندگان سازمان‌های مشتری نخستین تجربه خانواده چارگون در ایجاد فضای گفت‌وگوی متقابل و رو در روی مشتریان و کارکنان شرکت بود که نتایج موفق آن منجر به برگزاری سالیانه این گردهمایی شد.

اشتراک گذاری :