دپارتمان مدیریت امور مشتریان در شرکت چارگون با اهداف سازماندهی امور سازمان‌های مشتری و تعامل مستقیم با آن‌ها ایجاد شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :