بیش از ۷۰ درصد همکاران چارگون در واحدهای مختلف، از ابتدای کرونا به صورت دورکاری به فعالیت مشغول‌اند. زیرساخت نرم‌افزاری و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با دورکاری در واحد منابع انسانی تدوین شده و در اختیار همکاران قرار گرفته است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :