مستندسازی اموال غیرمنقول یکی از امور مهم حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ است که انجام بهینه‌ آن برای حفظ سرمایه و دارایی‌های سرمایه‌ای امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ با این رویکرد، نرم‌افزار املاک و مستغلات دیدگاه با نگه‌داشت اطلاعات کلیه املاک سازمان‌ها، وضعیت آنها و ارائه‌ گزارشات کاربردی و آماری، تولید و به بازار عرضه شد تا امکان مدیریت بهینه‌ املاک در سازمان‌ها را میسر سازد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :