نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار دیدگاه، به عنوان حلقه مرکزی حوزه لجستیک دیدگاه، سال 86 رونمایی شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :