نرم‌افزار نظام پیشنهادات امکان جذب ایده و بهره‌گیری مناسب از توان علمی، فنی کارکنان را فراهم می‌کند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :