شب یلدای امسال فرصت کنارهم بودن را نداشتیم ولی دوستی عمیق‌مان را منبع گرمی دل‌ها قرار دادیم.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :