با راه‌اندازی سیستم اتوماسیون اداری شرکت چارگون در دانشگاه ارومیه، روابط‌عمومیِ این دانشگاه با درج این خبر، ورود این نرم‌افزار را نقطه مثبتی در مدیریت بروکراسی اداری عنوان کرد. در این خبر ضمن استقبال از آغاز به کار این سیستم، از آن به عنوان «پایان دوره دیوانسالاری کاغذ» یاد شده است.

استقبال از آغاز بهره‌بردای از محصولات چارگون در دانشگاه ارومیه استقبال از آغاز بهره‌بردای از محصولات چارگون در دانشگاه ارومیه

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اتوماسیون اداری، بخشی از مجموعه نرم‌افزار چارگون به نام «دیدگاه» می‌باشد که در زمینه تبادل اطلاعات درون سازمانی فعالیت دارد. این نرم افزار به همراه سایر محصولات چارگون، در طول سال‌های گذشته در بسیاری از دانشگاه‌های کشور راه‌اندازی شده و مورد استقبال جامعه آموزشی کشور قرار گرفته است. هم اکنون بیش از پنجاه دانشگاه و ده‌ها مرکز آموزشی در سراسر کشور از محصولات چارگون استفاده می‌نمایند.

اشتراک گذاری :