سومین دوره کلاس‌های آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه، ویژه کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 97 از سوی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برگزار می‌‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دوره‌‌های آموزش مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه با هدف افزایش کمی و کیفی سطح بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آگاهی از آخرین قابلیت‌های بهبود یافته این نرم‌افزارها، برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون در نظر دارد تا با برگزاری این دوره‌های آموزشی علاوه بر ارائه ارتقای سطح دانش و مهارت کاربران، رضایتمندی مشتریان را افزایش داده و به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند.
بنابراین گزارش، سومین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه از یکم تا بیست و یکم مردادماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور در محل مرکز مشاوره و آموزش چارگون واقع در ساختمان مرکزی شرکت برگزار می‌شود.
لازم به ذکر است که به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه رسمی پایان دوره، ارائه می‌‌شود.
دوره‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 97 در 9 دوره برنامه‌ریزی شده‌اند که از ابتدای اردیبهشت‌ تا اواسط اسفندماه امسال با حضور کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی مشتری چارگون برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

راهبر

09:00 الی 12:001397/05/01مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00تشکیلات سازمانیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/05/02مکاتبات(دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/05/03پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/05/06مسئولین ثبت(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00 انبار و خرید و تدارکاتلجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001397/05/07پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 12:001397/05/09امکانات جدید نرم افزار پرسنلی + تشکیلاتمنابع انسانی
13:00 الی 16:00زیرسیستم‌های ECE،فکس ایمیلاتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001397/05/10راهبر مکاتبات(دیدگاه4)اتوماسیون اداری

 

کارشناسان

09:00 الی 12:001397/05/13فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
13:00 الی 16:00نرم‌افزار مدیریت امواللجستیک
راهبر09:00 الی 13:001397/05/14مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری

کارشناسان

راهبر

09:00 الی 12:00

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

13:00 الی 16:00

1397/05/15

حضور و غیاب

نرم‌افزار حقوق و دستمزد

منابع انسانی
کارشناسان

09:00 الی 12:00

13:00 الی 16:00

1397/05/16

مسئولین ثبت (دیدگاه4)

ارزیابی عملکرد

اتوماسیون اداری

منابع انسانی

راهبر09:00 الی 13:001397/05/17راهبر مکاتبات(دیدگاه5)اتوماسیون اداری

کارشناسان

راهبر

09:00 الی 12:001397/05/20

 حقوق و دستمزد

نرم‌افزار حضور و غیاب

منابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001397/05/21دوره راهبری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :