سرپرست مرکز آموزش و مشاوره چارگون از برگزاری آنلاین دوره‌های آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه تا پایان سال خبر داد و گفت: اولین دوره آموزشی در سال ۹۹ از دهم تا بیست و چهارم خردادماه برگزار می‌شود.

سارا دانه‌کار تاکید کرد‌: برگزاری آنلاین دوره‌‌های آموزشی دیدگاه با هدف رعایت  فاصله‌گذاری اجتماعی و با توجه دورکاری بسیاری از پرسنل سازمانی برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی، برنامه‌ریزی شده‌اند.
به گفته وی، آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه  در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور، محور این دوره‌‌های آموزشی است.
سرپرست مرکز آموزش و مشاوره چارگون همچنین از ارائه گواهینامه پایان دوره به کلیه حاضران در این کارگاه‌ها، خبر داد: روند ثبت نام در این کلاس‌ها تغییری نداشته و علاقمندان می‌توانند با مراجعه به پرتال چارگون، آمادگی خود برای حضور در دوره‌ها را ثبت کنند.
دانه کار، خاطرنشان کرد: مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند.
وی ادامه داد: ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته نرم‌افزارهای دیدگاه از اهداف این دوره‌‌های آموزشی هستند که امیداریم بتوانیم در اولین تجربه برگزاری آنلاین دوره‌های آموزشی به آنها دست پیدا کنیم.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
راهبر09:00 الی 13:001399/03/10موزش دسترسی‌های کارمندی و کاربری اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
آموزش صورت مغایرت بانکی جدید/تسهیم/ سند اختتامیه/ افتتاحیه/ سند بستن حساب‌های موقتمالی

راهبر

 

کارشناسان

09:00 الی 13:001399/03/11تنظیمات عمومی اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00مسئولین ثبت (دیدگاه4)
راهبر09:00 الی 13:001399/03/12آموزش مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
آموزش صورت مغایرت بانکی جدید/تسهیم/ سند اختتامیه/ افتتاحیه/ سند بستن حساب‌های موقتمالی

کارشناسان

راهبر

09:00 الی 12:001399/03/13آموزش کارشناسان اتوماسیون داری(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
09:00 الی 13:00آموزش سپرده/ جزییات پرداخت/ کنترل هوشمند سناما/ بدهی مطالبات/ سنامالی
کارشناسان09:00 الی 12:001399/03/17آموزش امکانات جدید و رفع اشکال به همراه آموزش کامل انبارگردانی و پایان ساللجستیک
13:00 الی 16:00آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 13:001399/03/18آموزش مرکز مدیریت نسل 5 اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00دوره آموزشی مقدماتی نرم‌افزار حقوق و دستمزدمنابع انسانی

راهبر

 

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

کارشناسان

09:00 الی 12:001399/03/19دوره Backup & Restoreنگهداری سرور
13:00الی 16:00
آموزش مقدماتی پرسنلیمنابع انسانی

راهبر

 

کارشناسان

09:00 الی 12:001399/03/20آموزش مقدماتی پرسنلی
آموزش الگوی احکام/ فایل‌های الگو
/ بوکمارک‌گذاری نسخه‌های چاپی
(پیشرفته پرسنلی)
منابع انسانی
13:00 الی 16:00آموزش مقدماتی نرم افزار حضور و غیاب

راهبر

 

کارشناسان

09:00 الی 12:00

 

13:00 الی 16:00

1399/03/21آموزش مغایرت گیری/ درخواست وجه (سازمان های دولتی)/ ساخت گزارشات پویا/ بررسی اطلاعات محاسبه و گزارش گیری(پیشرفته حقوق و دستمزد)منابع انسانی
آموزش امکانات جدید اموال و رفع اشکاللجستیک
راهبر09:00 الی 12:001399/03/24آموزش کانورت مرخصی/ کانورت شرایط کاری/ کانورت تردد
(پیشرفته حضوروغیاب)
منابع انسانی
کارشناسان13:00 الی 16:00آموزش کارشناسان اتوماسیون اداری (دیدگاه 4)اتوماسیون اداری

 

اشتراک گذاری :