مرکز مشاوره و آموزش چارگون چهارمین دوره آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه را برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در مهرماه 97، برگزار می‌‌کند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دوره‌‌های آموزش مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه برای ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته این نرم‌افزارها، برنامه‌ریزی شده‌اند.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند.
به همین منظور مرکز مشاوره و آموزش چارگون، چهارمین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه را از هفتم تا بیست و چهارم مهرماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهد کرد و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه می‌کند.
گفتنی است؛ کلاس‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 97 در 9 دوره آموزشی تدارک دیده شده‌اند که تا اواسط اسفندماه امسال با حضور کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی مشتری چارگون در محل مرکز آموزش و مشاوره شرکت به تدریج، برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

راهبر

09:00 الی 12:001397/07/07مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
17:00 الی 14:00تشکیلات سازمانیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/07/08مکاتبات(دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
17:00 الی 14:00نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/07/07پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/07/10مسئولین ثبت(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/07/11پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 12:001397/07/14رفع اشکال نرم افزار اموال و انبارلجستیک
17:00 الی 14:00زیرسیستم‌های ECE،فکس ایمیلاتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001397/07/15راهبر مکاتبات(دیدگاه4)اتوماسیون اداری

 

کارشناسان

09:00 الی 12:001397/07/16حضور و غیابمنابع انسانی
13:00 الی 16:00فیچر شیفتی حضور و غیابمنایع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001397/07/17مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/07/18خرید و تدارکاتلجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001397/07/21مسئولین ثبت (دیدگاه4)اتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001397/07/22راهبر مکاتبات(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/07/23 حقوق و دستمزدمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001397/07/24دوره راهبری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :