بهره‌برداری موثر از قابلیت‌های سیستم‌های انبار و حسابداری انبار و خرید و تدارکات از نرم‌افزارهای لجستیک دیدگاه به کاربران دانشگاه پیام نور آموزش داده ‌می‌شود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.


به گزارش روابط عمومی چارگون،‌ با استقرار نرم‌افزارهای مختلف راهکار لجستیک دیدگاه در دانشگاه پیام نور و مراکز استانی آن، آموزش فیچرهای مختلف نرم‌افزارهای دیدگاه به کاربران این دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است .
با حضور خانم‌ها عارفه خدادادی و مهدیه قیدی از کارشناسان استقرار نرم‌افزارهای لجستیک دیدگاه امروز شنبه 11 آذرماه در ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور، چگونگی بهره‌برداری موثر و کیفی از نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار و خرید و تدارکات دیدگاه به کاربران استانی این دانشگاه در سراسر کشور آموزش داده شد.
لازم به ذکر است که پروژه استقرار نرم‌افزارهای لجستیک دیدگاه در دانشگاه پیام نور با نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای اموال و دارایی‌های ثابت، خرید و تدارکات و انبار و حسابداری انبار در ۵۰۰ مرکز اصلی و واحدهای فرعی این دانشگاه در سراسر کشور،‌ دنبال می‌شود.
نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار به عنوان حلقه مرکزی حوزه لجستیک دیدگاه، وظیفه مدیریت موجودی و جابجایی کالاهای در حکم مصرف را بر عهده دارد و  نرم‌افزار خرید و تدارکات به عنوان یکی از نرم‌افزارهای این حوزه، فرآیندهای واحد تدارکات در سازمان‌های دولتی و خصوصی را مکانیزه می‌کند.

اشتراک گذاری :