آموزش نرم‌افزار های لجستیک دیدگاه به مراکز دانشگاه پیام نور به صورت ویدیو کنفرانس

بهره‌برداری موثر از قابلیت‌های سیستم‌های انبار و حسابداری انبار و خرید و تدارکات از نرم‌افزارهای لجستیک دیدگاه به کاربران دانشگاه پیام نور آموزش داده ‌می‌شود.


به گزارش روابط عمومی چارگون،‌ با استقرار نرم‌افزارهای مختلف راهکار لجستیک دیدگاه در دانشگاه پیام نور و مراکز استانی آن، آموزش فیچرهای مختلف نرم‌افزارهای دیدگاه به کاربران این دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است .
با حضور خانم‌ها عارفه خدادادی و مهدیه قیدی از کارشناسان استقرار نرم‌افزارهای لجستیک دیدگاه امروز شنبه 11 آذرماه در ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور، چگونگی بهره‌برداری موثر و کیفی از نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار و خرید و تدارکات دیدگاه به کاربران استانی این دانشگاه در سراسر کشور آموزش داده شد.
لازم به ذکر است که پروژه استقرار نرم‌افزارهای لجستیک دیدگاه در دانشگاه پیام نور با نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای اموال و دارایی‌های ثابت، خرید و تدارکات و انبار و حسابداری انبار در ۵۰۰ مرکز اصلی و واحدهای فرعی این دانشگاه در سراسر کشور،‌ دنبال می‌شود.
نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار به عنوان حلقه مرکزی حوزه لجستیک دیدگاه، وظیفه مدیریت موجودی و جابجایی کالاهای در حکم مصرف را بر عهده دارد و  نرم‌افزار خرید و تدارکات به عنوان یکی از نرم‌افزارهای این حوزه، فرآیندهای واحد تدارکات در سازمان‌های دولتی و خصوصی را مکانیزه می‌کند.

برچسب ها: , , , , , , , , ,