اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی با خرید سرویس فکس سرور از حوزه اتوماسیون اداری در جهت توسعه و تکمیل مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در ساختار سازمانی خود اقدام کرده است.
بنابراین گزارش، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی پیش از این نیز نرم‌افزارمکاتبات، ارسال و دریافت فکس و ایمیل و نرم‌افزار جستجو و گزارش گیری و همچنین سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE را نیز از چارگون خریداری کرده است.
نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه قابلیت‌ها و مزیت‌های مختلفی دارد که از آن جمله می‌توان به مدیریت دبیرخانه‌ها، پشتیبانی از دبیرخانه‌های عادی و محرمانه، تعریف ساختار بایگانی سازمان، حذف کاغذ از گردش مکاتبات، تعاملات برون‌سازمانی، امکان برقراری ارتباط برون‌سازمانی از طریق فکس، ایمیل، شبکه دولت و سرویس شمیم، امکان sync اطلاعات پایگاه‌های داده مختلف و ارتباط درون سازمانی با سایر واحدها اشاره کرد.
گفتنی است مدیریت این پروژه را از سوی چارگون جناب آقای ابراهیم قلی‌پور برعهده دارد. اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی با آدرس اینترنتی https://sportnkh.ir/ در دسترس است.

اشتراک گذاری :