دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش وعملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری مشتری چارگون شد.

نصب نر‌م‌افزارهای اتوماسیون اداری چارگون دردانشکده علوم پزشکی گراش

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، تاسیس دانشکده علوم پزشکی گراش در سال ۱۳۶۸ توسط شورای محترم گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور مورد موافقت اصولی قرار گرفت. کلنگ این مجتمع در سال ۱۳۶۹ با حضور دکتر ملک زاده ، وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به زمین زده شد. این مجتمع در زمینی به مساحت ۱۷۰ هکتار در قسمت شمالی شهر گراش بنا شده است.
در سال ۱۳۷۹ اولین دوره پذیرش دانشجو در رشته کاردانی علوم آزمایشگاهی صورت پذیرفت که در محل موقت دانشکده مشغول به تحصیل شدند.
زیربنای ساختمان‌های دانشکده حدود ۴۳۶۰۰ متر مربع، هنچنین مساحت فضای سبز مجتمع بیش از ۲۶ هکتاراست که ۱۳۰۰۰ اصله درخت شامل نخل، مرکبات و درختان غیرمثمر کاشته شده است .
در حال حاضر دانشکده علوم پزشکی گراش با دو دانشکده پرستاری (با رشته‌های اتاق عمل، هوش‌بری و پرستاری) و دانشکده پیراپزشکی (با رشته‌های علوم آزمایشگاهی و فوریت‌های پزشکی)‌، ‌مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) و مرکز بهداشت شهرستان و مراکز بهداشتی وابسته به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وب سایت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش با آدرس اینترنتی https://medical.gerums.ac.ir در دسترس است.

اشتراک گذاری :