استقرار نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری چارگون در اداره کل فنی و حرفه‌ای کرمانشاه

اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری درفهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

استقرار نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری چارگون در اداره کل فنی و حرفه‌ای کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی چارگون، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه در حال حاضر با داشتن ۱۷ مرکز آموزشی و ۱۲۱ کارگاه آموزشی در مراکز ثابت در ۱۱۸ حرفه آموزشی مشغول فعالیت است.
این اداره کل علاوه بر مراکز دولتی در بخش سیار شهری با ظرفیت ۷۳۷ نفر دوره، آموزش روستایی با ۱۷۲۵ نفر دوره، زندان ۱۱۳۸ نفر دوره، پادگان ۱۵۳۰ نفر دوره و صنایع ۱۸۷ نفر دوره تعهد آموزشی در حال فعالیت بوده و در جمع نهایی در کلیه بخشهای دولتی با ظرفیت ۱۶۹۷۹ نفر- دوره در حال آموزش به متقاضیان است.
وب سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه با آدرس http: //kr. irantvto. ir در دسترس است.

برچسب ها: , , ,