دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم افزارهای حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

آتنا صاحب پناه، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان با خرید نرم‌افزار مکاتبات در حوزه اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه و سرویس‌های ارسال و دریافت فکس و سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی، تلاش می‌کنند تا ساختار اداری مجموعه خود را بهینه و کارآمد کنند.
وی ادامه داد: مدیریت دبیرخانه‌ها، تعریف ساختار بایگانی سازمان، حذف کاغذ از گردش مکاتبات، امکان بایگانی، آرشیو و جستجو و گزارش‌گیری از کلیه مراحل گردش مستندات، مکاتبات و تعاملات برون‌سازمانی،‌ کنترل سطوح دسترسی، انعطاف‌پذیری و کاربرپسندی و امکانات شخصی سازی را می‌توان از مهمترین قابلیت‌های نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه دانست.
کارشناس فروش محصول چارگون همچنین خاطر نشان کرد: دیدگاه همراه با ایجاد بستری برای رفع نیاز جامع مدیران جهت دسترسی به اطلاعات، بدون وابستگی زمانی و مکانی این امکان را در اختیار مدیران دانشگاهآزاد اسلامی واحد اردکان می‌دهد تا به راحتی بتوانند امور اداری مورد نظر خود را انجام دهند.
گفتنی جناب آقای خشایار پاکفر از سوی چارگون مدیریت این پروژه را برعهده دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان می‌توانید به آدرس اینترنتی www.iauardakan.ac.ir مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :