شرکت امداد خودرو سایپا و پژوهشگاه نیرو با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه مدیریت فرآیندهای دیدگاه همکاری خود با چارگون را توسعه دادند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون گفت: این دو سازمان مشتری در حالی نرم‌افزار 5 BPMS از راهکار مدیریت فرآیندها را برای نصب و راه‌اندازی در ساختار خود انتخاب کرده‌‌اند که پیش از این سابقه بهره‌برداری از سایر نرم‌افزارهای دیدگاه را داشته‌اند.
شرکت امداد خودرو سایپا از کاربران قدیمی محصولات نرم‌افزاری دیدگاه است و در حال حاضر نرم‌افزارهای مختلف دیدگاه در حوزه‌های اتوماسیون اداری، منابع انسانی، زیرساخت، مالی و لجستیک و دیدگاه همراه و جمع‌دار در ساختار اداری آن نصب و راه‌اندازی شده‌اند.
از سوی دیگر پژوهشگاه نیرو با ۱۰۰۰ کاربر از بهره‌برداران نرم‌افزارهای تشکیلات سازمانی، پرسنلی، حضور و غیاب و ارزیابی عملکرد از راهکار منابع انسانی و نرم‌افزارهای مکاتبات۵، جلسات، دیدگاه همراه و سرویس‌های فکس، ECE و LINK از راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه است.
از آنجا که مدیریت فرآیند کسب و کار، یک رویکرد مدیریتی نوین و شامل شبکه به هم پیوسته‌ای از فعالیت‌ها با ارزش افزوده است مدیران دو مجموعه شرکت امداد خودرو سایپا و پژوهشگاه نیرو، تصمیم گرفته‌اند تا به منظور رسیدن به یک هدف واحد سازمانی و بهبود مستمر فعالیت‌های صورت گرفته از ابزارهای مدیریت فرآیندها بهره ببرد.
نرم‌افزار 5 BPMS مجموعه دیدگاه، شامل ابزارهای متعدد طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی و ابزاری مطمئن برای نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز سازمان است. با هدف پشتیبانی از چرخه حیات مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار و تغییرات اجتناب‌ناپذیر، شرکت چارگون امکانات و ابزارهای کاربردی را در سطح محصول یکپارچه خود در اختیار مشتریان قرار می‌دهد که از آن طریق مدیران می‌توانند کسب‌وکار سازمان خود را به صورت سفارشی‌سازی شده راهبری کنند.
گفتنی است مدیریت این دو پروژه را در شرکت امداد خودرو سایپا سرکار خانم شراره رضاییه و در پژوهشگاه نیرو جناب آقای مصطفی حصامی برعهده دارند.

اشتراک گذاری :