با تلاش همکاران چارگون استقرار نسل ۵ نرم‌افزار مکاتبات در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شد.

فرایند استقرار نسل ۵ نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در مراحل اولیه شامل ممیزی و بهینه‌سازی روال‌های مدیریتی و مکاتباتی در وزارتخانه بود.

در مرحله اول پروژه استقرار نسل ۵ نرم‌افزار مکاتبات در وزارت بهداشت این نرم‌افزار برای حدود ۱۵۰۰ نفر از کاربران خارج از ستاد وزارتخانه شامل کاربران دورکار و کاربران مستقر در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از طریق آموزش‌ مجازی و پشتیبانی تلفنی راه‌اندازی و عملیاتی شد.

در مرحله دوم، پیاده‌سازی و راه‌اندازی این نرم‌افزار در اداره دبیرخانه مرکزی وزارتخانه به صورت عملیاتی انجام گرفت و در حال حاضر تمامی عملیات ثبت، صدور و پیگیری نامه‌ها توسط کاربران این اداره در نرم‌افزار مکاتبات ۵ صورت می‌پذیرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

از ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۹ مرحله سوم استقرار نسل ۵ نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه در ستاد مرکزی وزارتخانه آغاز شد و در حال حاضر فرایند آموزش کاربران ستاد مرکزی در حال انجام است.

از مهم‌ترین ویژگی‌های نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه ۵ که مورد توجه مدیران و کاربران وزارتخانه قرار گرفته است به شرح زیر است:

  • امکان کار با نرم‌افزار بر روی مرورگرهای رایج (عدم محدودیت کاربر به یک مرورگر خاص)
  • امکان بازگشایی و استفاده از چندین فرم به صورت هم‌زمان (پشتیبانی از امکان Multi Window)
  • امکان دسترسی به نرم‌افزار از طریق اپلیکیشن یا مرورگرهای موبایل
  • پشتیبانی از پروتکل‌های امنیتی تحت وب روز دنیا
  • رابط کاربری جدید با امکان شخصی‌سازی بیشتر برای هر کاربر و وجود قابلیت‌های جدید در ثبت و پیگیری مکاتبات

آقای علیرضا صفری مدیریت پروژه و آقای محمود اقدم مسئولیت استقرار و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه۵ را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بر عهده دارند.

اشتراک گذاری :