استقرار سامانه پیشخوان ارباب رجوع دیدگاه در وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت، ایجاد میز خدمت الکترونیک و پوشش مکانیزه مکاتبات مراجعین را به دنبال داشته است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، میز خدمت الکترونیکی دیدگاه با ایجاد قابلیت نظارت کامل بر فرآیند ثبت نامه‌ها براساس دسترسی‌های متنوع کاربران دبیرخانه، پاسخ‌گویی به ارباب رجوع و مخاطبین را سرعت می‌دهد.
این نرم‌افزار با پوشش مکانیزه مکاتبات بین مراجعین و مدیریت سازمان‌ها زمینه تحقق حقوق شهروندی و اجرای دستورالعمل دولت برای ایجاد میزخدمت در ارگانهای دولتی را فراهم می‌کند.
با توجه به هزینه‌های مالی و انسانی دریافت نامه از ارباب رجوع در مراحل ارسال، دسته‌بندی و ثبت نامه‌ها در نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری، راه‌اندازی سامانه پیشخوان ارباب رجوع دیدگاه را می‌توان پایانی بر این روش سنتی دانست.
سامانه پیشخوان ارباب رجوع دیدگاه با پیاده‌سازی در وب‌گاه سازمان‌های مشتری امکان ورود به این سیستم را از طریق شماره همراه برای مراجعین فراهم می‌کند. آنها می‌توانند از این طریق، علاوه بر ثبت درخواست‌ها از وضعیت نامه‌های ارسالی نیز آگاه شوند.
با قابلیت پیاده‌سازی این سامانه در وب‌سایت سازمان بهره‌بردار و همچنین دریافت فایل نامه از طریق تکمیل یک فرم ساده و کاربرپسند، ارباب رجوع می‌تواند ثبت نامه به واحد مربوطه را به آسانی انجام دهد. او همچنین با دریافت پیامک ثبت نامه از انجام درست عملیات خود، مطمئن خواهد شد.
در این سامانه همچنین بر اساس دسترسی‌های تعریف شده، زمینه نظارت کاربران دبیرخانه و تایید یا رد نامه‌ها فراهم است و در صورت تغییر وضعیت نامه‌ها ارباب رجوع از طریق ارسال پیامک در جریان روند اداری نامه خود، قرار می‌گیرد.
با عملیاتی‌سازی سامانه پیشخوان ارباب رجوع دیدگاه علاوه بر کاهش چشمگیر مراجعات حضوری از انجام عملیات حجیم و پرهزینه ارسال نسخه‌های کاغذی نامه‌ها نیز با اسکن و ثبت آنها در سیستم مکاتبات اداری دیدگاه، کاسته می‌شود.
وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کاربران نرم‌افزار مکاتبات اتوماسیون ادرای دیدگاه نیز هستند.

اشتراک گذاری :