نسل جدید نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه با هدف ایجاد پویایی و ارتقای کارآمدی ساختار مکاتباتی در 2 سازمان مشتری چارگون، نصب و راه‌اندازی شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، کارشناسان واحد استقرار اتوماسیون اداری،  نرم افزار مکاتبات دیدگاه 5 را در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، جایگزین نسل قبلی کردند.
این دانشگاه از سال 90 تا کنون مجهز به  نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه 4 بود که با آگاهی مدیران مجموعه از ورود نسل پنجم نرم‌افزارهای دیدگاه و با هدف بهینه‌سازی و استفاده از امکانات و قابلیت‌های جدید آنها، ارتقای نرم‌افزار و بهبود ابزارهای الکترونیکی در دستور کار دانشگاه قرار گرفت.
کارشناسان استقرار اتوماسیون اداری دیدگاه در فاز اول این تغییر نسل، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان با بیش از 400 کاربر را به نرم‌افزار مکاتبات 5 دیدگاه مجهز کردند. در فازهای بعدی نیز مقرر شده است تا معاونت‌های این دانشگاه به نسل جدید مکاتبات دیدگاه مجهز شوند.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان علاوه بر نرم‌افزار مکاتبات 5 از وب‌سرویس‌های اتوماسیون اداری دیدگاه شامل سرویس ECE ،link ،sync ، رهگیری نامه از طریق ایمیل و پیامک و سرویس جستجو و گزارش‌گیری در متن نیز بهره می‌برد.
بنابراین گزارش، کارشناسان واحد استقرار اتوماسیون اداری چارگون همچنین نرم‌افزار مکاتبات 5 را در شرکت توسعه مسکن ایران، عملیاتی کرند.
بخش عمده مکاتبات شرکت توسعه مسکن ایران را نامه‌های ارسالی به شرکت‌های زیرمجموعه در استان‌های مختلف تشکیل می‌دهند که استقرار اتوماسیون اداری دیدگاه   فرآیند ارسال،‌ دریافت و پیگیری نامه‌ها را تسهیل کرده و روند مکاتبات داخلی را سرعت بخشیده است.
مدیران شرکت توسعه مسکن ایران پس از استقرار نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه، نسبت به سهولت و شفافیت فرآیند پیگیری مکاتبات، آرشیو و نگهداری اطلاعات و همچنین دسترسی سریع به این اطلاعات به ویژه درباره پروژه‌های ساختمانی، اظهار رضایتمندی کرده‌اند.
بنابراین گزارش در شرکت توسعه مسکن ایران؛ علاوه بر نرم‌افزار مکاتبات 5، استفاده از زیرسیستم‌های فکس، ایمیل و ECE دیدگاه، ‌کاهش مصرف کاغذ و حذف روش‌های سنتی و دستی ارسال مکاتبات را به دنبال داشته است.
گفتنی است؛از این پس مدیران این مجموعه با بهره‌گیری از اپلیکیشن مکاتبات دیدگاه همراه، امکان دسترسی راحت به کارتابل روزانه خود و مشاهده نامه‌ها و پیگیری مکاتبات در هرجا و هر زمان را خواهند داشت که این امر، بهره‌وری سازمانی این شرکت را به دنبال دارد.

اشتراک گذاری :