قابلیت‌های نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه از راهکار اتوماسیون اداری در شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان آموزش داده شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با خرید نرم‌افزارهای مکاتبات5، BPMS5 و همچنین سرویس‌های ارسال و دریافت فکس، ECE و Link از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، تلاش دارد تا ساختار اداری خود را متحول کند.
مدیران این شرکت معتقدند راه‌اندازی نرم‌افزار مکاتبات و نیز مدیریت فرآیندها که به زودی راه‌اندازی می‌شود، موجب تسریع در امر مکاتبات شده است.
به توصیف راهبر سیستم در شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، جمع‌آوری بایگانی فیزیکی و پیگیری دقیق‌تر مکتوبات از نقاط قوت و موثر نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه است.
امیر حسن‌زاده – کارشناس استقرار اتوماسیون اداری با حضور در این شرکت، چگونگی بهره‌برداری از امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه را به کاربران آموزش داد.
نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه علاوه بر حذف کاغذ و مکانیزه کردن مکاتبات از امکان پیگیری نامه‌ها، آرشیو و مدیریت اسناد، قابلیت استفاده هم‌زمان از بخش‌های مختلف منوی اداری (Multi-Window)، عدم نیاز به آپدیت office، امکانات تعاملی و گفت‌و‌گو chat و collaboration ،Drag and drop، افزایش قابلیت‌های کار با کیبورد، امکان ویرایش موجودیت‌های متنی برخوردار است.
سیستم مکاتبات اداری دیدگاه صرفا ابزاری برای مکانیزه کردن دفتر اندیکاتور سازمان نیست بلکه از طریق امکانات نرم‌افزار و مدل استقرار ویژه شرکت چارگون، تغییر روال‌ها و فرآیندها و در نتیجه مهندسی مجدد تعاملات سازمانی را فراهم می‌کند. در ساده‌ترین حالت نرم‌افزار مکاتبات با ارائه مفاهیم جدیدی مانند پیش‌نویس الکترونیک، مفهوم نامه داخلی و شیوه‌های الکترونیک پیگیری، عملکرد سازمان را متحول می‌کند و موجب ارتقای بهره‌وری می‌شود.
کاهش هزینه‌ها و حذف کاغذ از چرخه امور اداری سازمان‌ها در کنار افزایش رضایت ذینفعان سیستم و ارتباط یکپارچه نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه با سایر نرم‌افزارهای این مجموعه مانند نرم‌افزار کارها، جلسات، مدیریت اسناد و زیرسیستم‌های تکمیلی اتوماسیون اداری از دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار است.

اشتراک گذاری :