نشان «سازمان‌های الکترونیکی برگزیده» در بهره‌برداری از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه امسال نیز در هشتمین گردهمایی سالانه چارگون به 10 سازمان کاربر دیدگاه اعطاء می‌شود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
سازمان برگزیده 97
سازمان برگزیده 97

به گزارش روابط عمومی چارگون، تقدیر از «سازمان‌های الکترونیکی برگزیده» در بهره‌برداری موثر از سیستم‌های اطلاعاتی شامل اتوماسیون اداری، سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی نرم‌افزارهای مالی و لجستیک و انبارداری دیدگاه  با هدف برقراری تعامل دوسو‌یه‌، آگاهی‌رسانی و همراهی کامل کاربران دیدگاه در تمامی مراحل، طراحی و اجرا شده است.
اعطای نشان سازمان الکترونیکی برگزیده، چندسالی است که یکی از مهمترین بخش‌های بزرگترین گردهمایی نمایندگان سازمان‌های مشتری چارگون را تشکیل می‌دهد؛ چراکه در این مراسم بر اساس نتایج خود ارزیابی سازمان‌های مشتری و بررسی کارشناسان بخش‌های مختلف چارگون، برترین کاربران  مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه معرفی می‌شوند.
چارگون با اعطای این نشان تلاش می‌کند تا دغدغه‌های مشتریان را حتی پس از خرید و نصب محصول نرم‌افزاری دنبال و آنها را تا رسیدن به نتایجی ملموس و تحول‌آفرین در ساختار سازمانی خود، همراهی ‌کند. مدیران و دست‌اندرکاران مراسم اعطای«نشان سازمان الکترونیکی برگزیده» در چارگون همواره تاکید کرده‌اند که این تقدیر، نشانی از همراهی با مشتریان در بهره‌برداری درست و مناسب از محصولات نرم‌افزاری دیدگاه‌ست.
در سال‌های گذشته، فرآیند ارزیابی و انتخاب برگزیدگان از میان تعداد محدودتری از مشتریان صورت می‌گرفت؛ اما در ۲ سال اخیر این فرآیند به دلیل دامنه گسترده سازمان‌های استفاده کننده از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه که بیش از ١۳٠٠ مجموعه را در بر می‌گیرد، محدوده وسیع‌تری یافته است.
بنابراین گزارش، روند دریافت اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نهایی به این صورت است که از سازمان‌های مشتری درخواست می‌شود تا در صورت تمایل به سئوالات متعدد و متنوع طراحی شده، پاسخ دهند و در انتخاب سازمان الکترونیکی برتر، شرکت کنند. معیارهای نهایی انتخاب برگزیدگان را ابعاد و حجم پروژه، میزان بومی‌سازی دانش نرم‌افزار در سازمان، چگونگی استقرار سیستم‌ها، میزان بهره‌برداری از نرم‌افزار در سطوح مختلف سازمانی، رویکرد توسعه سیستم‌ها و همچنین ضریب نفوذ سیستم‌ها در سازمان‌ها شامل می‌شوند. در پایان ارزیابی‌های تیم‌ تخصصی چارگون، ۱۰ سازمان مشتری به عنوان سازمان‌های الکترونیکی برتر انتخاب و معرفی می‌شوند.
اعطای جایزه «سازمان الکترونیکی برگزیده» در گردهمایی‌های سالانه چارگون که از سال ۹۰ بنا گذاشته شد، ‌امروز به یکی از نشان‌های وزین حوزه انفورماتیک کشور  تبدیل شده و سازمان‌های مشتری برای دریافت آن، تلاش و اهتمام ویژه‌ای دارند. این نشان  در ۶ گردهمایی گذشته چارگون ازبیش از 1000 سازمان مشتری به بیش از 80 سازمان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، ‌اقتصادی، فرهنگی، خدماتی، علمی و پژوهشی و … اهدا شده است.
استمرار اعطای نشان سازمان الکترونیکی برگزیده در گردهمایی‌های سالانه چارگون به تدریج اهمیت و اهداف آن را برای سازمان‌های مشتری به مطالبه‌ای جدی بدل کرد؛ به طوریکه با فراخوان چارگون برای اعلام خود ارزیابی از میزان بهره‌برداری کمی و کیفی نرم‌افزارهای دیدگاه، تلاشی چشمگیر در سازمان‌ها آغاز می‌شود.

اشتراک گذاری :