چهارمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 96 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در شهریور و مهرماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره چهارم از نوزدهم شهریورماه تا پنجم مهرماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان09:00 الی 11:001396/06/19مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/06/20مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/06/21پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/06/22حقوق و دستمزداتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/06/25 مدیریت امواللجستیک
کارشناسان

09:00 الی 12:00

14:00الی 17:00

1396/06/26

پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتی

تشکیلات

منابع انسانی
رابطین09:00 الی 13:001396/06/27راهبر مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/06/28حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001396/06/29مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/07/01حسابداری مالی + مغایرت بانکیمالی
رابطین09:00 الی 12:001396/07/02آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت09:00 الی 12:001396/07/03مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/07/04ارزیابی عملکردمنابع انسانی
کارشناسان14:00الی 17:001396/07/04انبار و حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان09:00 الی 13:001396/07/05نگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :