برنامه اولین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 96 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در اردیبهشت ماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره اول از نهم تا بیست‌و هفتم اردیبهشت‌ماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان09:00 الی 11:001396/02/09مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/02/10مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/02/11پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/02/12حقوق و دستمزداتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/02/13 مدیریت امواللجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001396/02/16پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
کارشناسان14:00 الی 17:001396/02/16آموزشمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 13:001396/02/17رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/02/18حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001396/02/19مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/02/20حسابداری مالی + مغایرت بانکیمالی
رابطین09:00 الی 12:001396/02/23آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت09:00 الی 12:001396/02/24مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001396/02/25پرسش و پاسخ نرم‌افزار پرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/02/26انبار و حسابداری انبارلجستیک
رابطین09:00 الی 13:001396/02/27 نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :