مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR)

مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار (BPR) یک رویکرد مدیریتی با هدف ارتقا از طریق بالا بردن کارایی و اثربخشی فرآیندی است که در سازمان وجود دارد. مبنای این رویکرد به عبارت ساده تحول چشم‌گیر در فرآیند است. حتی بعضی از افراد اعتقاد دارند این رویکرد مصداق نادیده گرفتن فرآیند جاری و بازطراحی یک فرآیند جدید است. وقتی شما به این نتیجه می‌رسید که فرایند فعلی چنان بیمار است که امیدی به بهبود آن نیست شاید بهترین گزینه BPR باشد. یعنی یک عمل جراحی گسترده در تمام بخش‌های فرآیند. در ادامه به تفاوت BPR و BPM می‌پردازیم.

مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM)

مدیریت فرآیند کسب‌وکار (BPM)، رویکرد بهبود مستمر دارد. BPM اعتقاد دارد که فرآیندها باید در زمان بهبود پیدا کنند. این روش در واقع ترکیبی از فناوری اطلاعات و اصول مدیریت فرآیند است به سازمان کمک می‌کند که فرآیند را در چرخه مدیریت فرایند بهبود دهید. بهبودهای حاصل در یک دور از این چرخه می‌تواند قابل توجه و گاه اندک باشد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
تفاوت BPM و BPR

تفاوت بین BPR و BPM

BPMBPR
مخفف مدیریت فرآیند کسب‌وکارمخفف مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار
پیاده‌سازی تکاملی و مداوماجرا یک تغییر اساسی و یک مرحله‌ای
زمان لازم برای اجرا کوتاه و روان است.مدت زمان لازم برای اجرا طولانی است.
انعطاف‌پذیراجرای یک فرآیند مهم در یک زمان مشخص
ریسک موفقیت کمریسک موفقیت زیاد
نتیجه آن بهبود فرایند موجود استنتیجه آن بازطراحی کامل فرایندهای سازمان است
مسائل فرهنگی در آن قابل مدیریت استمسائل فرهنگی عمده نگرانی این پروژه است
استرس و نگرانی در اجرا کم استاسترس و نگرانی در اجرا زیاد است
مقاومت سازمانی قابل مدیریت استمدیریت مقاومت سازمانی در آن پیچده است

نکته مهم و قابل توجه این است که بعضی سازمان‌ها با تهیه نرم‌افزار BPMS قصد دارند که پروژه‌های مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) را اجرا کنند اما رفتار آن‌ها به مکانیزاسیون فرآیند و رویکرد آن‌ها در طراحی فرآیند به نحوی است که بیشتر به BPR شباهت پیدا می‌کند.

اشتراک گذاری :