دوره پنجم آموزش سیستم‌های دیدگاه برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و خصوصی از هفتم مهرماه ۹۸ برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون، این دوره آموزشی از ششم تا هفدهم مهرماه 98 با هدف آموزش چگونگی بهره‌برداری مطلوب و کیفی از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه تدارک دیده شده است.
آموزش سیستم‌های دیدگاه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، مدیریت منابع انسانی، لجستیک و انبارداری، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه خواهد شد.
بنابر این گزارش، مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند.
از اهداف آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه می‌توان به ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته نرم‌افزارهای دیدگاه، اشاره کرد.
کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار دیدگاه از جمله شرکت‌کنندگان این دوره‌ها هستند.
گفتنی است؛ تمامی دوره‌های واحد آموزش شرکت چارگون از این پس در محل موسسه فراتر از دانش واقع در خیابان کارگر شمالی، بالاتر از چهار راه فاطمی، کوچه دیدگاه، پلاک ۲۶، طبقه ۳، برگزار می‌شوند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان09:00 الی 12:00۱۳۹۸/۷/۶آموزش کارشناسان اتوماسیون داری(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
راهبر13:00الی 16:00آموزش دسترسی‌های کارمندی و کاربری اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:00۱۳۹۸/۷/۷

 

آموزش کارشناسان اتوماسیون اداری (دیدگاه 4)

اتوماسیون اداری
13:00الی 16:00آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه5)
راهبر09:00 الی 13:00۱۳۹۸/۷/۸آموزش مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان13:00الی 16:00

آموزش مسئولین ثبت (دیدگاه4)

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

 

کارشناسان09:00 الی 12:00۱۳۹۸/۷/۹نیازسنجی سازمانی و کارکنان و مدیران/ برنامه ریزی و اجرای آموزشیمنابع انسانی
13:00الی 16:00دوره آموزشی کاربری نرم  افزار پرسنلی
راهبر09:00 الی 12:00۱۳۹۸/۷/۱۰دوره آموزشی مقدماتی حضور و غیابمنابع انسانی

09:00 الی 12:00

 

آموزش استفاده از متد درج  پیشنویس در نرم افزار مکاتباتمدیریت فرآیند
راهبر09:00 الی 12:00۱۳۹۸/۷/۱۳بررسی و رفع جابه جایی در نسخه چاپی(پیشرفته پرسنلی)منابع انسانی
کارشناسان13:00الی 16:00دوره آموزشی کاربردی نرم افزار حقوق و دستمزد
راهبر09:00 الی 12:00۱۳۹۸/۷/۱۴دسترسی های مرکز مدیریت  / کانورت اطلاعات مرخصی و شرایط کاری فردی(پیشرفته حضور و غیاب)منابع انسانی
آموزش انبار و حسابداری انبار و خرید و تدارکات و امکانات جدیدلجستیک
13:00 الی 16:00

 

راهبر

09:00 الی 12:00۱۳۹۸/۷/۱۵کارگاه دیسکت دارایی(درخواست وجه)(پیشرفته حقوق و دستمزد)منابع انسانی
کارگاه سند تعدیلات پایان دوره متمممالی
کارشناسان13:00الی 16:00
آموزش مدیریت اموال و امکانات جدید

لجستیک

 

راهبر09:00 الی 12:00۱۳۹۸/۷/۱۶اموزش فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
9:00الی 12:00کارگاه معرفی مالی به مشتریان (ارتباط سیستم قراردادها و اعتبارات)مالی
کارشناسان9:00الی 12:00۱۳۹۸/۷/۱۷آموزش نرم افزار بیمهمنابع انسانی
راهبر9:00الی 12:00

دوره راهبری فنی سرور

 

نگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :