سازمان توسعه تجارت ایران با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای راهکار منابع انسانی دامنه همکاری خود با چار گون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

میلاد پاکنژاد، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: سازمان توسعه تجارت ایران با خرید نرم‌افزارهای آموزش و ارزیابی عملکرد راهکار منابع انسانی دیدگاه، این مجموعه را در ساختار اداری خود تکمیل کرد.
وی اضافه کرد: تاکنون از راهکار منابع انسانی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه، نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات سازمانی و حضور و غیاب نیز در این سازمان راه‌اندازی شده‌اند.
به گفته وی، سازمان توسعه تجارت ایران از مشتریان چارگون است که کاربران آن همچنین سابقه بهره‌مندی از نرم‌افزارهای مختلف راهکار لجستیک دیدگاه شامل نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار و خرید و تدارکات بهرا نیز در کارنامه خود دارند.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه را جناب آقای مهدی راد از سوی شرکت چارگون برعهده دارد.

اشتراک گذاری :