شرکت جی‌پورنر پارس با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

محمد‌رضا بختیاری – کارشناس توسعه سیستم‌ها و فناوری اطلاعات شرکت جی‌پورنر پارس در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون تاکید کرد: قابلیت‌های دیدگاه همراه در تسهیل انجام امور مدیریتی مهمترین انگیزه ما از خرید دیدگاه همراه بود.
وی یادآور شد: دیدگاه همراه به عنوان محصول خلاقانه چارگون به دلیل فراهم کردن زمینه دسترسی همه زمانی و همه مکانی مدیران به کارتابل روزانه خود، همواره مورد توجه است.
به گفته وی، مدیریت ارشد شرکت جی‌پورنر پارس به دلیل تجربه قبلی بهره‌برداری از این دیدگاه همراه، این محصول را برای سایر مدیران نیز فراهم کرده است.
وی با اشاره به سابقه بلندمدت همکاری چارگون و شرکت جی‌پورنر پارس گفت: نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه سالهاست به دلیل استفاده در شرکت نفت جی به عنوان شرکت اصلی در ساختار اداری شرکت ما نیز توسط حدود 80 کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کارشناس توسعه سیستم‌ها و فناوری اطلاعات شرکت جی‌پورنر پارس خاطرنشان کرد: مهمترین عامل تداوم همکاری‌ها با چارگون را علاوه بر قابلیت‌های نرم‌افزار‌ها و محصولات خلاقانه مانند دیدگاه همراه، می‌توان پشتیبانی همه جانبه و پاسخ‌گویی به موقع به سازمان‌های مشتری دانست.
بختیاری اضافه کرد: اخیرا مشکلات سیستم‌ها در ساختار شرکت کاهش چشمگیری داشته؛ اما پیش از این هم در زمان وقوع مشکلات، پشتیبانی چارگون با دقت و در سریعترین زمان پاسخ‌گوی ما بوده است همین امر عامل تداوم بهره‌برداری ما از دیدگاه بوده است.

اشتراک گذاری :