ششمین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 95 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی ، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در آبان ماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره سوم از یکم تا نوزدهم آبان ماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

 

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کارشناسان09:00 الی 12:001395/08/01ابزار گزارش‌سازمنابع انسانی
14:00 الی 17:00مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/08/02مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/08/03پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/08/04حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/08/05انبار و حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001395/08/08پرسنلی شرکتها و  سازمانهای غیر دولتیمنابع انسانی
14:00 الی 17:00آموزشمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 13:001395/08/09رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/08/10حضور و غیابمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001395/08/11مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/08/12حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
رابطین09:00 الی 12:001395/08/15آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
مسئولین ثبت09:00 الی 12:001395/08/16مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001395/08/17پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/08/18 حسابداری امواللجستیک
رابطین09:00 الی 13:001395/08/19 نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :