دوره پایانی کلاس‌های آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در اسفندماه سال 96 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، ارتقای سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در روزهای پایانی بهمن و اسفندماه امسال برگزار می‌کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره نهم از 28 بهمن‌ماه تا 21 اسفندماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، مالی و نگهداری سرور، برگزار خواهند شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
راهبر09:00 الی 12:001396/11/28مکاتبات (دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
کارشناسان13:00 الی 16:00آموزش ابزار گزارش سازمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/11/29مکاتبات(دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/11/30پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/12/05مسئولین ثبت(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00انبارگردانیلجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001396/12/07پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 12:001396/12/08حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
کارشناسان13:00 الی 16:00زیرسیستم‌ هایECE،فکس، ایمیلاتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001396/12/09مکاتبات (دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/12/12فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001396/12/13مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/12/14حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/12/15مسئولین ثبت (دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 13:001396/12/16  راهبر مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001396/12/19حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001396/12/20تشکیلات سازمانیمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001396/12/21نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :