didgah5

دومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 95 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، نخستین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات را در اردیبهشت و خرداد امسال برگزار می کند.
این کلاس‌های آموزشی در دوره دوم از 25 اردیبهشت ماه تا 16 خردادماه سال 95 در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
رابطین09:00 الی 13:001395/02/25وب سرویس‌های اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001395/02/26مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001395/02/27پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001395/01/28حقوق و دستمزدمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001395/02/29آموزش دیدگاه 5اتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001395/03/01پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 13:001395/03/03رابط مکاتباتاتوماسیون اداری
14:00 الی 17:00حسابداری انبارلجستیک
مسئولین ثبت09:00 الی 12:001395/03/04مکاتباتاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 12:001395/03/05حسابداری امواللجستیک
رابطین09:00 الی 12:001395/03/08حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
رابطین09:00 الی 12:001395/03/09آموزش آیتم حکمی و احکام پرسنلیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 12:001395/03/10حضور و غیاب آموزش فیچر شیفتیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 13:001395/03/11پرسش و پاسخ نرم‌افزارپرسنلیمنابع انسانی
رابطین09:00 الی 13:001395/03/12 مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
رابطین09:00 الی 13:001395/03/16 نگهداری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :