مرکز مشاوره و آموزش چارگون دومین دوره کلاس‌های آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه را برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 97، برگزار می‌‌کند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دوره‌‌های آموزش مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه برای ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری و آشنایی ایشان با قابلیت‌های بهبود یافته این نرم‌افزارها، برنامه‌ریزی شده‌اند.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری بیشتر سازمانی آنها کمک کند.
به همین منظور مرکز مشاوره و آموزش چارگون، دومین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه را از 27 خردادماه تا سیزدهم تیرماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهد کرد و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، ارائه می‌کند.
گفتنی است؛ کلاس‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 97 در 9 دوره آموزشی تدارک دیده شده‌اند که از ابتدای اردیبهشت‌ تا اواسط اسفندماه امسال با حضور کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی مشتری چارگون در محل مرکز آموزش و مشاوره شرکت به تدریج، برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

راهبر

09:00 الی 12:001397/03/29مکاتبات (دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00تشکیلاتمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/03/28مکاتبات(دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/03/29پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
13:00 الی 16:00انبار و حسابداری انبار+خرید و تدارکاتلجستیک
کارشناسان1397/03/30مسئولین ثبت(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
09:00 الی 12:00
کارشناسان09:00 الی 12:001397/04/02پرسنلی شرکت‌هها و سازمان‌های غیر دولتیمنابع انسانی

راهبر

کارشناسان

09:00 الی 12:001397/04/03ابزار گزارش‌ساز دیدگاهمنابع انسانی
13:00 الی 16:00زیرسیستم‌های ECE،فکس ایمیلاتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001397/04/04راهبر مکاتبات(دیدگاه4)اتوماسیون اداری

راهبر

کارشناسان

09:00 الی 12:001397/04/05فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
13:00 الی 16:00مدیریت اموال + جمع‌دار همراهلجستیک
راهبر09:00 الی 13:0061397/04/06مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/04/09حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/04/10مسئولین ثبت (دیدگاه4)اتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001397/04/11راهبر مکاتبات(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/04/12  حقوق و دستمزدمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001397/04/13دوره راهبری فنی سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :