استانداری بوشهر با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار مدیریت فرآیندها (BPMS) دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

میلاد پاکنژاد، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: استانداری بوشهر از مشتریان قدیمی چارگون است که کاربران آن ، سابقه بهره‌گیری از نرم‌افزارهای مختلف دیدگاه درحوزه لجستیک، مالی، منابع انسانی و پایشگر را دارند و در حال حاضر با خرید نرم‌افزار BPMS این مجموعه را تکمیل‌ کرده است.
وی تاکید کرد: مدیریت فرآیند کسب و کار، یک رویکرد مدیریتی نوین به منظور همسوسازی کلیه فعالیت‌های سازمان و جلب هرچه بیشتر رضایت مشتری است که با استفاده از فناوری و ابزارهای نوین اطلاعاتی میسر می‌شود.
وی ادامه داد: یک فرآیند کسب و کار شامل شبکه به هم پیوسته‌ای از فعالیت‌ها با ارزش افزوده است که به منظور رسیدن به یک هدف واحد سازمانی، توسط مجریان مرتبط اجرا می‌شود؛ بنابراین هدف این نوع مدیریت، بهبود مستمر فعالیت‌های سازمان است.
به گفته پاک‌نژاد، چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کار از مراحل مختلفی مانند شناسایی فرآیندهای موجود و طراحی فرآیند مطلوب، شناخت زوایای مختلف فرآیند و مدل‌سازی آن، انتخاب ابزارهای نرم‌افزاری برای اجرا، نظارت و رهگیری و کنترل و همچنین بهینه‌سازی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی‌شده درباره کارایی فرآیند و … تشکیل می‌شود.
کارشناس فروش محصول چارگون خاطرنشان کرد: سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار نرم‌افزار BPMS مجموعه دیدگاه، شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است که با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد ابزاری مطمئن برای نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز سازمان محسوب می‌شود.

اشتراک گذاری :