شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با خرید لیسانس و ارائه خدمات، نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار مدیریت فرآیندها دامنه همکاری‌های خود با چارگون را توسعه داد.
به گزارش روابط عمومی چارگون، این شرکت با خرید فرم‌های متعدد BPMS تلاش دارد تا ساختاری فرآیندمحور را طراحی و تعریف کند و از مزیت‌های آن مانند بهینه‌کردن فرآیندهای کاری سازمان و کاهش بروکراسی و … بهره ببرد.
شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از جمله مشتریان قدیمی چارگون است که 700 کابر اصلی آن از نرم‌‌افزارهای مختلف دیدگاه در حوزه‌های لجستیک، ‌منابع انسانی و مالی بهره می‌برند.
در حال حاضر نرم‌افزارهای آموزش، وام، حقوق و دستمزد، حضور‌ وغیاب، بیمه مکمل و تشکیلات سازمانی از راهکار منابع انسانی در این مجموعه کاربرد دارند؛ ضمن اینکه 1300 پرسنل این شرکت نیز از نرم‌افزار پرسنلی دیدگاه استفاده می‌کنند.
در شرکت آب و فاضلاب استان کرمان همچنین نرم‌افزارهای حسابداری مالی، بودجه و اعتبارات و قرار دادها از راهکار مالی و نرم‌افزارهای اموال و دارایی‌های ثابت، انبار و حسابداری انبار و خرید و تدارکات از راهکار لجستیک دیدگاه نصب و راه‌اندازی شده‌اند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :