راه‌اندازی نرم‌افزارهای دیدگاه در شرکت روژین

شرکت روژین با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه مدیرت فرآیندها به جمع مشتریان چارگون پیوست.

حمیدرضا ربطی،کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: این شرکت همچنین نرم افزارهای مکاتبات و نرم‌افزار کارها از حوزه اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه، سرویس دریافت و ارسال فکس را از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه خریداری کرده است.
به گفته وی، سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه» شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است.
وی اضافه کرد: این نرم افزار با در اختیار قراردادن گزارش‌های متعدد ابزاری مطمئن جهت نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز به منظور بهینه‌کردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب می‌شود.
کارشناس فروش محصول چارگون یادآور شد: کارکرد نرم‌افزار مدیریت فرآیند کسب‌وکار شامل مراحل مختلف با هدف شناسایی فرآیندهای موجود و طراحی فرآیند مطلوب، شناخت زوایای مختلف فرآیند مطلوب و مدل‌سازی آن، انتخاب ابزارهای نرم‌افزاری جهت اجراء فرآیند مطلوب، رهگیری و کنترل اجرای فرآیند و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده در خصوص کارایی فرآیند و تصمیم‌گیری در خصوص روش‌های بهینه کردن مستمر عملکرد آن است.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون به سرکار خانم شهرزاد فتاحی واگذار شده است.

برچسب ها: , , , , , , , , , ,