سرپرست استقرار راهکار منابع انسانی چارگون گفت: در استقرار پروژه‌های منابع انسانی بر کیفیت تمرکز ویژه‌ای داریم و کسب رضایت مشتری برایمان اولویت دارد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

‎شهرزاد فتاحی با اشاره به فعالیت فشرده واحد استقرار منابع انسانی در ماه‌های پایانی سال 95 تا به امروز، به روابط عمومی چارگون گفت: در این دوره زمانی چندین پروژه بزرگ ملی که فراگیری آن در سراسر کشور بود، عملیاتی کردیم.
‎وی ادامه داد: از جمله این پروژه‌ها، استقرار نرم‌افزار حقوق و دستمزد در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و هفتاد و چهار واحد عملیاتی زیر مجموعه‌اش بود که با موفقیت به پایان رسید.
‎به گفته فتاحی، در حال حاضر همه واحدهای عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بهره‌گیری از مجموعه دیدگاه عملیات پرداخت خود را انجام می‌دهند.
‎وی خاطرنشان کرد: دستاورد بزرگ و خاص دیگر برای چارگون، پروژه شیفت‌های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود که خوشبختانه توانستیم با همراهی سایر همکاران و برگزاری چندین کارگاه آموزشی در چند بیمارستان، پروژه را آغاز کنیم.
‎سرپرست استقرار راهکار منابع انسانی چارگون همچنین به استقرار نرم‌افزارهای منابع انسانی در سازمان برنامه و بودجه کل کشور اشاره کرد و افزود: این پروژه، سال گذشته شروع شد و تا به امروز توانستیم چندین زیرسیستم‌ را در این سازمان عملیاتی کنیم.
‎به گفته وی، تاکنون استقرار نرم‌افزار پرسنلی، حقوق و دستمزد و حضور و غیاب دراین سازمان و ادارات استانی آن نصب و راه‌اندازی و عملیاتی شده‌اند.
‎فتاحی راه‌اندازی نرم‌‌افزارهای پرسنلی و تشکیلات در شرکت فرودگاه‌های کشور و دانشگاه محقق اردبیلی را از دیگر پروژه‌های مهم چارگون معرفی کرد و گفت: در حال حاضر نیز استقرار دو پروژه بزرگ پیام نور و تامین اجتماعی را در دستور کار داریم.
‎سرپرست استقرار راهکار منابع انسانی چارگون یادآورشد: کار واحد استقرار با همه بخش‌ها به ویژه با دفتر مدیریت پروژه ارتباط مستقیم دارد که خوشبختانه با تشکیل جلسات کنترل پروژه داخلی توانسته‌ایم به همکاری متقابل و موثری در بررسی دقیق پروژه‌ها و چگونگی پیاده‌سازی آنها دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: تغییر سبک ارائه خدمات استقرار منابع انسانی با تشکیل جلسات کنترل پروژه داخلی و در محل سازمان مشتری به آسیب‌شناسی موانع و کنترل چکونگی روند پیشرفت پروژه منجر شده و برای چارگون دستاوردهای بزرگی در ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان به همراه داشته است.
‎وی تاکید کرد:‌ با برگزاری این جلسات و ارائه گزارش‌های تکمیلی به سازمان مشتری نشان می‌دهیم که در کسب هرچه بیشتر رضایت آنها و دستیبابی به بهترین کیفیت در استقرار پروژه‌ها از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.

اشتراک گذاری :