تیم فنی شرکت چارگون استقرار سیستم‌های اتوماسیون اداری و منابع انسانی دیدگاه را در 10 سازمان کاربر به پایان رسانده است.

به گزارش روابط عمومی چارگون نرم‌افزار مکاتبات از سیستم‌های اتوماسیون اداری بیشترین فراوانی را برای نصب و استقرار در سازمان‌های مشتری داشته است. تیم فنی چارگون نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه را در دانشگاه‌های امیرکبیر و تربیت مدرس و شرکت‌های مهندسین جاماب و غدیرعملیاتی کرده است. این تیم همچنین نرم‌افزار مکاتبات و دیدگاه همراه را در بیمارستان بین‌المللی ولیعصر(عج) تبریز و سازمان اورژانس کشور مستقر کرده است.

•  اتوماسیون اداری سیستم‌های دیدگاه

شرکت چارگون به مفهوم اتوماسیون اداری در سیستم‌های دیدگاه از زاویه جدیدی توجه کرده است. نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری پوشش مکانیزه مکاتبات اداری و آرشیو مستندات و اسناد سازمان را برعهده دارد. افزایش بهره‌وری،‌ صرفه‌جویی در هزینه‌های مالی و انسانی و ایجاد نشاط و پویایی سازمانی نیز از دیگر مزیت‌های این سیستم‌هاست.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

• نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی دیدگاه

بنابر گزارش تیم فنی چارگون استقرار نرم‌افزار از نرم‌افزارهای منابع انسانی اداره‌کل ورزش سمنان به سیستم ارزیابی عملکرد مجهز شده است.
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به نرم‌افزار حضور و غیاب مجهز شده‌است. سیستم آموزش دیدگاه نیز نرم‌افزار دیگری از مدیریت منابع انسانی‌‌ست که در شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز عملیاتی شده است. تیم فنی چارگون همچنین در دانشگاه قم نرم‌افزارهای تشکیلات سازمانی، وام و بیمه مکمل دیدگاه را مستقر کرده است.

• خدمات مکانیزه در خدمت بهره‌وری سازمان

شرکت چارگون با شناخت بازار و نیازهای خاص سازمان‌های ایرانی به تحلیل و طراحی سیستم‌های یکپارچه منابع انسانی پرداخته‌است. سیستم مدیریت منابع انسانی دیدگاه ضمن مکانیزه‌ کردن کلیه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی از اتلاف منابع در سازمان‌ها جلوگیری می‌کنند.
افزایش کارآیی یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که سازمان‌ها با آن مواجه هستند. با توجه به شتاب گرفتن روند تغییرات محیطی و درون سازمانی،تطبیق به موقع منابع انسانی هدف بزرگ مدیران است. رسالت مدیریت منابع انسانی، کمک به عملکرد بهتر و افزایش تولید برای تحقق اهداف و راهبردهای استراتژیک سازمان است.
گفتنی است مدیریت این پروژه‌ها را سرکار خانم شراره رضائیه و آقایان حامد دولت آبادی و علی قاسم‌پور بر عهده داشته‌اند.

اشتراک گذاری :