مدیر منابع انسانی شرکت سپهر نت ایرانیان گفت: بستر منعطف و یکپارچه در کنار قابلیت ارتقا، بهبود و توسعه نرم‌افزارها از ویژگی‌های سبد محصولات دیدگاه است.
نسرین صادقی در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون تاکید کرد: شناخت قبلی از شرکت چارگون در کنار بررسی‌ دقیق محصولات موجود بازار ما را در استفاده از نرم‌افزارهای دیدگاه مصمم کرد.
وی با بیان اینکه بستر ارتباطی یکپارچه نرم‌افزارهای دیدگاه، ارزش افزوده‌ای ویژه به ساختارهای اداری اعطا می‌کند، افزود: همکاری ما با چارگون به حداقل 4 سال قبل باز می‌گردد که از آن روز تا کنون در شکل‌های مختلف و با نصب نرم‌افزارهای متعدد دیدگاه ادامه یافته است.
به گفته وی در حال حاضر نرم‌افزارهای مکاتبات5 از راهکار اتوماسیون اداری، نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب، تشکیلات سازمانی و حقوق و دستمزد از راهکار مدیریت منابع انسانی و نرم‌افزارهای قراردادها حسابداری مالی از راهکار مالی دیدگاه به همراه سرویس‌های ارسال و دریافت ایمیل، فکس‌،ECE و Link  در شرکت سپهر نت ایرانیان نصب و راه‌اندازی شده‌اند.
مدیر منابع انسانی شرکت سپهر نت ایرانیان خاطرنشان کرد: بکارگیری نرم‌افزارهای پرسنلی و حقوق و دستمزد دیدگاه با وجود ارتباط پیوسته و یکپارچه‌ای که دارند ابزاری مفید و کارآمد برای ساماندهی امور پرسنل و صدور احکام حقوقی آنها شده است.
صادقی با اشاره به ویژگی‌های مکانیزاسیون منابع انسانی در سارختارهای اداری یادآور شد: بکارگیری نرم‌افزارهای سازمانی در حوزه مدیریت منابع انسانی ضمن ساماندهی کلیه فرآیندهای اداری پرسنل از اتلاف منابع، جلوگیری می‌کند و به افزایش‌ بهره‌وری منجر می‌شود که خوشبختانه در شرکت سپهر نت ایرانیان پس از نصب نرم‌افزارها با ایجاد نظم سازمانی اداری و پرسنلی، سهولت در برنامه‌ریزی و اجرای موثر اهداف و راهبردها، به نتیجه مطلوب دست یافته‌ایم.
مدیر منابع انسانی شرکت سپهر نت ایرانیان خاطرنشان کرد:‌ اصل مهم در مکانیزاسیون ساختار اداری ایجاد یکپارچگی، ارتباط منظم و انسجام داخلی بین نرم‌افزارها و خودکار کردن فرآیندهای زمان‌بر و انرژی بر است که محصولات دیدگاه از نظر پوشش‌دهی نیازهای این حوزه‌ها عملکرد مطلوبی داشته ست.
به گفته وی، محصولات دیدگاه در برخی از حوزه‌های نرم‌افزاری به ویژه در حوزه منابع انسانی از سایر رقبای خود متمایز عمل کرده و بر اصول مکانیزاسیون تمرکز ویژه دارند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :