شرکت خدمات بیمه ای پارسه نو اندیشان کارآفرین، به عنوان مرکزی که در حوزه بیمه های اموال،اشخاص،مسئولیت فعال است به مجموع مشتریان شرکت چارگون و استفاده کنندگان از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه پیوست. بهره‌مندی این شرکت از نرم‌افزار مکاتبات و فکس مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، با توجه به نیازی که در زمینه حجم زیاد مکاتبات وجود داشت و همچنین تحت وب و یکپارچه بودن این مجموعه نرم‌افزاری به عنوان دلیلی جهت انتخاب شرکت چارگون در دستور کار قرار گرفت و مراحل عقد قرارداد با موفقیت به پایان رسید.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

شرکت بیمه کارآفرین نخستین شرکت بیمه خصوصی است که در چارچوب قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت در تاریخ ٢٧/١٢/١٣٨١ به شماره ٢٠٠٨۴۵ به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران فعالیت خود را در سطح کشور آغاز نموده است.
اطلاعات بیشتر از طریق آدرس سایت بنیاد در دسترس قرار دارد.

اشتراک گذاری :