طرح ممیزی و سنجش عملکرد مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در سازمان‌های مشتری چارگون با همکاری همه واحدهای مختلف شرکت، اجرایی می‌شود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
عملکرد مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سازمان‌های مشتری ممیزی می‌شوند
عملکرد مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سازمان‌های مشتری ممیزی می‌شوند

به گزارش روابط عمومی چارگون، مرکز آموزش و مشاوره چارگون با همراهی واحدهای اتوماسیون اداری و حساب‌های مشتری، طرح سنجش عملکرد مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در سازمان‌های مشتری را با هدف ارائه گزارش مبسوط به مشتریان درباره چگونگی بهره‌برداری نرم‌افزارها و نیازسنجی آموزشی و فنی آنها آغاز کرده‌اند.
در این طرح که در مرحله اول، کاربران نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه را شامل می‌شود، کارشناسان چارگون با هماهنگی سازمان‌های مشتری که از پیش انتخاب شده‌اند در سازمان‌های یادشده حاضر می‌شوند و کارکرد نرم‌افزارهای دیدگاه در همه واحدها و بخش‌های سازمان متبوع را با مشاهده نتایج عملکرد سیستم، مصاحبه با مدیران و کاربران کلیدی بررسی می‌کنند. سپس گزارشی کامل از نتیجه مشاهدات آماده می‌شود که شامل انتظارات فنی، بازنگری فرآیندها، نیازهای آموزشی و لزوم بروزرسانی نسخه نرم‌افزارها تهیه شده و به مشتری ارائه می‌شود.
بنابراین گزارش، در این فرآیند ممکن است نیاز به استقرار مجدد نرم‌افزارها احساس شود که مراتب به مشتری پیشنهاد می‌شود؛ ضمن اینکه گزارش‌های تکمیلی در صورت خواست و صلاح‌ دید مدیران سازمان‌های مشتری ‌می‌توانند به برگزاری دوره‌های آموزشی در سرفصل‌های متنوع برای واحدهای مختلف و یا بازاستقرار نرم‌افزارها و … منجر شوند.
فرزاد رحمانی، مدیرعامل چارگون با بیان اینکه همواره برای بهبود بهره‌برداری از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه و استفاده موثر و کارآمد آن تلاش می‌کنیم، طرح ممیزی و سنجش عملکرد مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در سازمان‌های مشتری را پروژه‌ای بزرگ و خلاقانه در همین راستا معرفی کرد.
او گفت: در این طرح، چارگون تلاش دارد تا علاوه بر بررسی وضعیت استفاده از نرم‌افزارهای دیدگاه، اولویت‌های سازمان‌های مشتری و زمینه‌های حضور موثرتر خود در فعالیت سازمان‌ها را شناسایی کند و ضمن شناخت نیازهای واقعی برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند.
مدیرعامل چارگون ادامه داد: ارائه این خدمات به سازما‌ن‌های مشتری از سوی چارگون در واقع، خدمت ارزش افزوده‌ای است که آن را به مشتریان می‌دهیم؛ چون معتقدیم تغییرات فرآیند‌های مختلف همراه با تغییر مدیران و کاربران و حتی عناوین شغلی سازمان‌های مشتری در طول زمان، ‌قطعا به بازنگری و نیازسنجی و ارائه خدمات مناسب احتیاج دارند که چارگون با اجرای طرح بازنگری عملکرد مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه و تهیه دستور کارهای مختلف، این خدمت را به مشتریانش ارائه می‌کند.
به گفته رحمانی، در پایان تهیه دستور کارها، برنامه‌های اجرایی مختلفی تعیین می‌شوند که ممکن است برخی از آنها را چارگون انجام دهد و برخی دیگر مانند نیازهای سخت‌افزاری، تغییر فرآیندها و … متوجه سازمان مشتری باشد.
لازم به ذکر است؛ عملکرد مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه تاکنون در دانشگاه علوم پزشکی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، دانشگاه امیرکبیر، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بانک توسعه صادرات ایران اجرایی شده و در هر یک از این سازمان‌ها به انجام امور تکمیلی و آموزشی مختلفی منجر شده است.

اشتراک گذاری :