شهرداری مهدی‌شهر با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی حوزه اتوماسیون اداری مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه به جمع مشتریان چارگون پیوست.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، حمید رضا ترکمان، کارشناس فروش محصول گفت: شهرداری مهدی‌شهر با خرید نرم‌افزار مکاتبات از حوزه نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه در تلاش است تا از طریق تسهیل چرخه مکاتبات در ساختار سازمانی خود، دسترسی مدیران و سایر کارکنان به اطلاعات روزمره و پاسخ‌گویی مناسب به مراجعین حقیقی و حقوقی را به بهترین شکل فراهم کند.
به گفته وی، طراحی یکپارچه و پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف سازمانی از جمله نامه اداری، فرم‌های پویا، فکس، نامه پست الکترونیک، پیش‌نویس و تعاملات شخصی در کنار هم و همچنین امکان تعریف گردش کار و انتساب مستندات مختلف به چرخه‌های از پیش تعیین‌شده از سوی دیگر، نرم‌افزار مکاتبات چارگون را به زیرساختی قوی و کامل برای رفع کلیه نیازهای سازمان‌ها تبدیل کرده است.
کارشناس فروش محصول چارگون ادامه داد: شهرداری مهدی‌شهر همچنین دیدگاه همراه و سرویس دریافت و ارسال فکس را نیز از چارگون خریداری کرده است.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای مهدی راد برعهده دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر شهرداری
مهدی‌شهر می‌توانید به آدرس اینترنتی www.sh-mahdishahr.ir کنید.

اشتراک گذاری :