شرکت گلدیران با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار مدیریت فرآیندها، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت گلدیران که پیش از این نرم‌افزارهای مختلف حوزه منابع انسانی شامل نرم‌افزارهای آموزش، ‌ارزیابی عملکرد، پرسنلی، تشکیلات سازمانی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد و مکانیزاسیون گردش اداری را خریداری کرده و از مشتریان قدیمی چارگون است. در حال حاضر کاربران این مجموعه از مزیت‌های مجموعه یکپارچه نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه بهره می‌برند.
بنابراین گزارش، مدیریت فرآیند کسب و کار، یک رویکرد مدیریتی نوین و شامل شبکه به هم پیوسته‌ای از فعالیت‌ها با ارزش افزوده است که به منظور رسیدن به یک هدف واحد سازمانی اجرا می‌شود و هدف آن، بهبود مستمر فعالیت‌های سازمان است.
لازم به ذکر است؛ سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار (نرم‌افزار BPMS ) مجموعه دیدگاه، شامل ابزارهای متعدد طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی و ابزاری مطمئن برای نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز سازمان است.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون را سرکار خانم مهسا اشرفی برعهده دارد.

اشتراک گذاری :