دومین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در مرداد ماه آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون مرکز مشاوره و آموزش چارگون با هدف ارائه خدمات آموزشی بهتر به کاربران «مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه»، ارتقا سطح رضایت مشتریان و همچنین ارائه خدمات آموزشی متفاوت، اقدام به برگزاری دومین دوره‌های آموزشی در حوزه‌های فناوری اطلاعات در مرداد 1394 کرده است.
این کلاس‌های آموزشی از 3 مرداد الی 19 مرداد درحوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهند شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه
کاربران09:00 الی 12:001394/5/03مکاتباتاتوماسیون اداری
کارشناسان14:00 الی 17:00حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان 09:00 الی 12:001394/5/04 پرسنلی سازمان دولتی منابع انسانی
کارشناسان 14:00 الی 17:00 حقوق و دستمزد منابع انسانی
کارشناسان 09:00 الی 12:001394/5/05 حسابداری مالی + مغایرت بانکی مالی
کارشناسان 14:00 الی 17:00 تشکیلات منابع انسانی
رابطین 09:00 الی 12:001394/5/06 مکاتبات + مرکز مدیریت اتوماسیون اداری
کارشناسان 14:00 الی 17:00 حسابداری انبار سازمان‌های دولتی لجستیک
مسئولین دفاتر 09:00 الی 12:001394/5/10 مکاتبات  اتوماسیون اداری
کارشناسان  14:00 الی 17:00 حسابداری اموال سازمان‌های دولتی  لجستیک
کارشناسان  09:00 الی 12:001394/5/11پرسنلی سازمان خصوصی منابع انسانی
رابطین  09:00 الی 12:00 1394/5/12 پرسش و پاسخ اتوماسیون اداری اتوماسیون اداری
بودجه و اعتبارات  09:00 الی 12:00 1394/5/13 بودجه و اعتبارات مالی
   09:00 الی 13:00  1394/5/14 نگهداری سرور نگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :