مسئول آمار و انفورماتیک معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور گفت‌: ارتقای سطح بهره‌برداری از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در این دانشگاه به طورجدی در دستور کار قرار گرفته است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

امیر روانفر در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون خاطرنشان کرد: با ابتکار چارگون و حضور مسئولین حساب در سازمان‌‌های مشتری برای ارزیابی وضعیت سیستم‌ها خوشبختانه دانشگاه جندی شاپور هم در این فهرست قرار گرفت و مسئولین حساب چارگون در دانشگاه حاضر شدند.
وی به بررسی روال‌ها و کارکرد دیدگاه در بازدید مسئولین حساب چارگون اشاره کرد و گفت: در این ارزیابی‌ها حدود 14 مورد سرفصل برای رسیدگی به وضعیت مجموعه دیدگاه تنظیم شد که چند مورد آن در همان جلسه برطرف شد و مابقی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مسئول آمار و انفورماتیک معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور یادآورشد: مجموعه دیدگاه از سال 88 در این دانشگاه بهره‌برداری می‌شود.
روانفر اضافه کرد:‌ فرآیندهای بهره‌برداری در سیستم‌های دانشگاه از طرف کاربران قدیمی است و نیازمند آموزش آنها برای افزایش بهره‌‌وری از قابلیت‌های دیدگاه در این حوزه است؛ بنابراین ما از چارگون سرویس ویژه می‌خواهیم.
وی ادامه داد: معتقدم سرمایه‌گذاری چارگون بر روی موضوع آموزش به ویژه از طریق شیوه‌های پیشرفته،‌ دانشگاه جندی‌شاپور و سایر سازمان‌های مشتری شرکت را در بهبود روش‌ها برای ارتقای سیستم‌های دیدگاه، یاری می‌کند.
روانفر همچنین به اجرای پروژه هوشمندسازی سیستم منابع انسانی در این دانشگاه اشاره کرد و آن را دستاوردی بزرگ دانست.
مسئول آمار و انفورماتیک معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور گفت: در این پروژه آنچه که مد نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت و درمان است به خوبی پیاده‌سازی می‌شود.
وی ادامه داد: معتقدیم با وجودیکه خروجی نهایی از این سیستم‌ها همان چیزی است که مورد نظر ما در پروژه هوشمند‌سازی بوده است؛ اما می‌توان این فرآیند را به‌گونه‌ای اجرا کرد که همه کاربران بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند و نیاز جدی به دانش آی‌تی نداشته باشند.
به گفته روانفر، هوشمندسازی سیستم منابع انسانی وزارت بهداشت و دانشگا‌ه‌های علوم پزشکی باید به راحت‌ترین و کاربردی‌ترین روش انجام شود تا همه کاربران در همه سطوح بتوانند از آن بهره ببرند.
وی یادآور شد: با اجرای فرآیند هوشمندسازی، ضمن اطمینان از صحت اطلاعات و داده‌ها و بهینه سازی فرآیندهای منابع انسانی، محاسبات به درستی و با کیفیت انجام می‌شوند و امکان دریافت دقیق‌‌ترین گزارش‌های کاربردی برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی در آینده فراهم است.

اشتراک گذاری :