نرم‌افزارهای مالی دیدگاه در نمایشگاه جانبی گردهمایی سالانه چارگون معرفی شدند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

4Gon-Mani.l_88

به گزارش روابط عمومی چارگون در حاشیه گردهمایی سالانه در ایستگاه نرم‌افزارهای حوزه مالی دیدگاه، جزییات فنی و کارایی نرم‌افزارهای این مجموعه در حوزه‌های مختلف دریافت و پرداخت، خزانه‌داری،‌ بودجه و اعتبارات، حسابداری مالی به بازدیدکنندگان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی چارگون، مجموعه نرم‌افزاری مدیریت مالی دیدگاه با ایجاد بستری یکپارچه کلیه فرآیندهای امور مالی سازمان را پوشش می‌دهد. یکپارچگی موجود در حیطه کارکرد کلیه زیرسیستم‌ها، منجر به ایجاد محیط کاری کاملا متصل می‌شود. در این محیط، امکانات گسترده‌ای جهت پوشش تبادل اطلاعاتی، میان عملیات تخصصی با سیستم‌های مالی و سایر سیستم‌های پردازش تراکنش (TPS) سازمان در دسترس خواهد بود.
حفاظت از اطلاعات محرمانه سازمانی، جزئیات اطلاعات مالی و عدم داده‌سازی در این حوزه، از جمله موارد حیاتی برای ادامه بقا و موفقیت هر سازمان است. چارگون با تمرکز بر این نیاز و در جهت افزایش امنیت و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی، راهکارهای لازم را پیش‌بینی کرده است.
بنابراین گزارش، تبادل اطلاعاتی یکپارچه میان زیرسیستم‌ها، باعث می‌شود که در گزارش‌های نرم‌‌افزارهای متفاوت، فقط یک روایت از اطلاعات، به ازای هر تراکنش عملیاتی وجود داشته باشد. امکان کارکرد مستقل واحدهای زیرمجموعه سازمان، بدون وابستگی عملیاتی با واحدهای بالادستی، از وجوه تمایز این سیستم است. در عین استقلال واحدهای عملیاتی، در یک ارتباط اطلاعاتی سلسله مراتبی، واحدهای بالادستی همواره قادرند که با هر یک از زیرمجموعه‌ها ارتباط برقرار نمایند. همچنین امکانات گسترده تلفیق داده‌‌ها، گزارشات و اطلاعات تجمیعی در مورد همه واحدهای پایین‌دستی یا گروهی از آنها را در اختیار قرار می‌دهد.

اشتراک گذاری :