شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری به جمع مشتریان چارگون پیوست.

استقرار نرم‌افزاراتوماسیون اداری چارگون در شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (سهامی خاص) از سال ۱۳۶۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران با نام شرکت صید کیش (سهامی خاص) به ثبت رسیده است . این شرکت درسال ۱۳۷۷ به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش تغییر یافت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

هدف از تاسیس این شرکت رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی، عمرانی و بازرگانی جزیره کیش از طریق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین ارائه خدمات عمومی و بازرگانی به کلیه فعالین اقتصادی منطقه است.

آدرس وب سایت شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش با آدرس http: //www. idc. kish. ir در دسترس است.

اشتراک گذاری :