دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با خرید فروش لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندها از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

آتنا صاحب پناه- کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از مشتریان قدیمی چارگون است که از نرم‌افزارهای مکاتبات، ‌مدیریت فرآیندها و سرویس‌های حوزه زیرساخت دیدگاه بهره می‌برد.
او با بیان اینکه استفاده از امکانات نرم‌افزار مکاتبات مجموعه دیدگاه، دسترسی مدیران و سایر کارکنان به عملیات روزمره و بررسی و تحلیل فرآیندهای سازمان را فراهم می‌کند، افزود: ‌مکانیزه شدن فرآیندها، پاسخ‌گویی به مخاطبین اعم از سازمان‌ها و مراجعه‌کنندگان را تسریع می‌کند.
کارشناس فروش محصول چارگون یادآورشد:طراحی یکپارچه و پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف سازمانی از جمله نامه اداری، فرم‌های پویا، فکس نامه، پست الکترونیک، پیش‌نویس و تعاملات شخصی، امکان تعریف گردش کار و سایر مزیت‌ها، مجموعه مکاتبات را به یک زیرساخت قوی و کامل برای رفع کلیه نیازهای سازمان تبدیل کرده است.
او همچنین به خرید نرم‌افزار BPMSاز سوی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌ و کار مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت سازمانی و راهکاری مطمئن برای نظارت بر اجرای فرآیندها و تصمیم‌سازی‌ها در سازمان‌هاست و با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد برای نظارت بر اجرای فرآیندها و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز، ابزاری مطمئن محسوب می‌شود.
صاحب پناه خاطرنشان کرد: کارکرد نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار شامل مراحل مختلف با هدف شناسایی فرآیندهای موجود و طراحی فرآیند مطلوب، شناخت زوایای مختلف فرآیند مطلوب و مدل‌سازی آن، انتخاب ابزارهای نرم‌افزاری جهت اجراء فرآیند مطلوب، رهگیری و کنترل اجرای فرآیند و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی‌شده کارایی فرآیند و تصمیم‌گیری درباره روش‌های بهینه کردن آن است.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون به جناب آقای ابراهیم قلی پور واگذار شده است.

اشتراک گذاری :